Python Eğitimleri : 2.Ders

Merhaba arkadaşlar ikinci yazımla derslere devam edelim.

Değişken Tanımlama

Değişkenler yazılımda oldukça fazla kullanılır. Değişkenler integer ya da float gibi veri tiplerinden değer tutan birimlerdir. Nasıl kullanıldığını görelim.

Burada kullandığımız a,b ve c birer değişkendir. Eşitliğin sağ tarafında kalan kısım da a,b ve c değişkenlerimizin değeridir.

Bu değerlerimizi ekranda görmek istersek ilk derste gördüğümüz print komutu yardımıyla ekrana bastırabiliriz.

Ekranda sırasıyla a, b ve c değerlerini bu şekilde görebiliriz.

Peki bu değişkenleri kullanarak matematiksel işlemler yapabilir miyiz?

Elbette yaparız kullanımı çok kolaydır ve şöyledir;

Bu 3 değişkeni birbiri ile toplayalım.
Neyle neyi topladığımızı görmek için çift tırnak içinde metinsel olarak ifade ettik.
Metinsel olduğu için ekranda direkt olarak yazdığımız şekilde görünecek. Tırnağı kapattıktan sonra virgül koyarız ve yapacağımız işlemi aşağıda olduğu gibi yazarız.

Bu işlemin bize çıktısı;

Birkaç işlem daha yapalım elimiz bunu kullanmaya alışsın.

Bu işlemlerin ekrandaki sonucu:

Değişken Tanımlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Değişken isimleri bir sayı ile başlayamaz.
2. Değişken ismi kelimelerden oluşuyorsa aralarında boşluk olamaz.
3. :'”,<>/?|\()!@#$%^&*~-+ Buradaki semboller değişken ismi içinde kullanılamaz.(Sadece _ sembolü kullanılabilir)
4. Python’da tanımlı anahtar kelimeler değişken ismi olarak kullanılamaz.(while, not vs. )

Birkaç tane örnekle daha iyi anlayalım.

Değişken tanımlarken hep matematiksel değer verdik. Aynı zamanda değişkenlere metinsel değerde verebiliriz.

Bu kodların ekrandaki görüntüsü:

Python’da iki değişken tanımladınız diyelim.Bunları birbiriyle değiştirmek isterseniz kullanımı şöyledir:

Artık a ve b değişkenleri değerlerini değiştirir ve ekranda yeni değerleri aşağıdaki gibi olur.

Değişkenin değerini artırabiliriz veya azaltabiliriz.

Ekranda yeni değerimizi görelim:

Birkaç örnek daha yapalım.

Yeni değerimizin ekranda ki çıktısı:

Son bir örnek yapalım ve ikinci dersi bitirelim.

Yeni değerimizin ekranda ki çıktısı:

Bol bol örnek yapmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz olduğunda bana ulaşabilirsiniz. Bir sonra ki yazımda görüşmek üzere, iyi çalışmalar 😉