Python Eğitimleri : 5.Ders

Merhabalaar, 5.dersimizle gelişmeye devam edelim.

Veri Tipi Dönüşümleri

Daha önce gördüğümüz veri tiplerimizi (integer, float) birbirine dönüştürmeyi öğreneceğiz. Ayrıca string ifadeyi de tamsayıya çevirmeyi göreceğiz. Bu konu oldukça önemlidir. Proje yazarken bir çok yerde bu veri tipi dönüşümlerinden yararlanırız.

Tam sayıyı ondalık sayıya çevirme

İlk olarak tamsayıyı (integer), ondalık sayıya (float) dönüştürelim.

Kullanımımız float() şeklindedir. Tanımladığımız integer ifadeyi float()’ta parantez içine yazarız. Aslında Python’a parantez içinde ki ifadeyi float yap demiş oluyoruz. Örnek aşağıdaki gibidir.

x değişkenimiz integer olarak tanımlı. Bunu float(x) şeklinde yazdık yani x’i float’a çevir dedik. Sonrada print fonksiyonu ile yazdırdık. Sonucumuz;

Gördüğünüz gibi 52 olan tamsayıyı 52.0 olarak ondalık sayıya dönüştürdü.

Ondalık sayıyı tamsayıya çevirme

Burada ki mantıkta tamamen yukarıda ki ile aynıdır. Burada int() ifadesini kullanacağız. Örnek yapalım.

y değişkenini integera yani tamsayıya çevirdi ve yazdırdı. Sonuç;

Tamsayıya çevirirken virgülden sonrasını görmezden gelir ve başta ki tam kısmı yazdırır. Bir diğer örnek ;

Sonuç;

Sayıları Stringe Çevirme

Sayıları str() kullanarak metinsel ifadeye çevirebiliriz. Örneğin ;

Aşağıda metinsel bir ifadeye dönüştü ;

Fakat bu örnekte m’yi bir kere stringe çevirip yazdırdı. Onu string olarak hafızasında tutmadı. Yani biz m’yi print(m) ile yazdırmak istersek yine integer olarak yazdıracak. Bunu her seferinde print ile yazdırırken içerinde print(str(m)) olarak dönüştürmemiz lazım. Bu da zahmetli bir iş olabilir. Bunu önlemek için biz dönüştürdüğümüz değeri bir başka değişkene atayarak elimizde tutabiliriz. Örnekte görelim.

Bu şekilde l değişkenimiz k’nın stringe dönüşmüş hali oldu. Böylece istediğimiz zaman l değişkenini çağırabiliriz.

Bu ifadenin string olup olmadığını uzunluğunu alarak anlayabilirdik. l değişkeni string olmuş mu diye kontrol edelim.

Sonuç;

Görüldüğü gibi l değişkenini stringe çevirdi ve uzunluğunu 8 olarak buldu. Aradaki nokta’da bir karakter olduğundan onu da string olarak kabul etti.

String ifadeyi tam sayıya çevirme

Örnekler üzerinden anlamaya çalışalım.

Sonuç ;

Şu anda ekranda ki numarayı string’den integer’a dönüştürdük. Bunu anlamak için matematiksel işlem yapalım.

Sonuç;

*Sadece string olan sayıları tam sayıya çevirebiliriz. İçinde herhangi bir harf bulunan ifadeleri tam sayıya çeviremeyiz. Örneğin;

Bu kullanım bize hata verecektir. Çünkü tam sayıya dönüştüreceğimiz ifade harf içeriyor. Python bu kullanımı kabul etmiyor.

Stringleri tam sayıya dönüştürebildiğimiz gibi ondalık sayıya da dönüştürebiliriz.

Stringleri ondalıklı sayıya çevirme

Ondalık sayı düzenine uygun olan string değerleri ondalık sayıya çevirebiliriz. Örneğin;

Bu değeri float’a çevirdik ve ekrana aşağıdaki gibi yazdırdık;

Bu değerin float olduğunu test etmek için matematiksel işlem yapalım;

Sonucumuz;

Bu yazımın konusu bu kadardı. Bol alıştırmalı çalışmalar dilerim. Bir sonra ki yazımda görüşmek üzere, hoşça kalın.