Python Eğitimleri : 6.Ders

Herkese Merhaba 6.dersimizle devam ediyoruz.

Kaçış Dizileri

Python bazı konularda kastettiğimiz şeyi anlamak için bizden ufak nüanslar ister. Bu konumuzda onları öğreneceğiz.

Ters Taksim (\)

Mesela bir karakter dizisi tanımladığımızda içinde kesme işareti veya çift tırnak geçiyorsa programın hata vermemesi için buna dikkat etmemiz gerekiyordu. Yani;

Biz karakter dizisi tanımlarken tek tırnak, çift tırnak veya üçlü tırnak kullanabiliyorduk. Burada Ahmet’in derken kesme işareti kullandık. Dolayısıyla bunu tanımlarken tek tırnak ile başlamamız hata verir. Yani aşağıdaki gibi tanımlanırsak hata verecektir.

Bu hatayı önlemek için Python’ı yönlendirmemiz gerekir. Bunu da ters taksim(\) işareti ile yapabiliriz. Örnek üzerinde görelim.

Bu kodu çalıştırınca hata vermeyecektir. Python soldan sağa doğru kodu okumaya başlıyor. Tek tırnak ile başladığı için kodu çalıştırmayı bitirmek için diğer tek tırnak işaretini arıyor. Ters taksim işaretini kullanmadığımızda Ahmet’in kelimesinde ki tek tırnağı görünce kodu bitirecekti ve yanlış yazım diyip hata verecekti (Bir önce ki örnekte olduğu gibi). Ters taksim işaretini kullandık, Python kodu okurken \ işaretine gelince biz programa “Senin aradığın işaret bu değil, bulana kadar devam et” demiş oluyoruz. Böylece hata vermeyi önlemiş oluyoruz.

Bu örneği taksim işareti kullanmadan şu şekilde de yazabiliriz;

Örneklere devam edelim.

Bu örnekte alıntılama yaptık ve alıntılama yaparken alıntıladığımız cümleyi çift tırnak içinde yazmamız gerekiyor. Kodu yazmaya çift tırnakla başlamıştık. Bu şekil yazım hata verecektir. Bunu önlemek için \ işaretini kullanalım.

Sonucumuz;
*Örneklerde görüldüğü gibi Python’ın okumasını istemediğimiz tırnak işaretinden hemen önce ters taksim işareti (\) kullanılır.

Taksim işareti kullanmadan da bu kodu sorunsuz yazabiliriz;

Satır Başı (\n)

En temel kaçış dizimiz \ işaretidir. Bu ters taksim işareti başka karakterlerle birleşip farklı işlevler gerçekleştirir. \n kaçış dizisi bir alt satıra geçmemizi sağlar. Hemen örnek üzerinde görelim.

Kodumuzu yazarken yan yana yazdık ve bir alt satıra geçmek istediğimiz yerde \n dizisini koyduk. Sonucumuz;

Gördüğünüz gibi \n koyduğumuz yerlerde bir alt satıra geçerek yazmaya devam etti. Örnekleri kendiniz artırabilirsiniz.

Sekme (\t)

Bu kaçış dizimiz kullanıldığı yerde bir tab kadar boşluk bırakmamızı sağlar. Örnek yapalım.

Ekran çıktımız;

Bizim şimdilik bilmemiz gereken kaçış dizilerimiz bu kadardır. Örnek yapmanızı öneriyorum.

type()

Type fonksiyonumuz isminden de anlaşılacağı gibi parantez içine gönderdiğimiz verinin tipini (türünü) bize gösteren fonksiyondur.

Gördüğünüz gibi bize ‘str’ yani string bir ifade olarak gösterdi. Bir örnek daha yapalım.

a değişkenimizin tipini int yani integer olarak bize gösterdi.

İlk derste gördüğümüz ve sürekli kullandığımız print() fonksiyonunun özelliklerini öğrenelim.

sep parametresi

Sep parametresi print ile yazdırmak istediğimiz ifadenin arasına istediğimiz karakteri koymamızı sağlar. Örnek üzerinde görelim.

Sonucumuz;

İlk olarak üç tane string ifade yazdık ve sep = “/” ile aralarına istediğimiz karakteri yerleştirdik. Bunu integer ifadeler içinde yapabiliriz. Örneğin;

Üç tane integer ifade girdik ve aralarına – işareti koyduk. Çıktımıza bakalım;

Kaçış dizilerinde gördüğümüz \n dizisini (satır başı) kullanarak bir örnek yapalım.

sep parametresi olarak \n kullandık ve sonuç aşağıda ki gibi olur;

Yıldızlı Parametreler

Bu parametre string ifadelerde kullanılır ve kullandığımız ifadeyi karakterlerine ayırarak her birini kendi başına string ifade olarak  kullanır.

Bu kelimedeki her harfi yani karakteri string ifade yapar. Aralarına boşluk koyarak gösterir. Sonuç;

sep parametresi ile birlikte kullanalım.

TBMM ifadesini ayırdı ve aralarına nokta koydu. Sonuç;

Formatlama

format() fonksiyonumuzu kullanarak yaparız. String ifadenin içine daha önceden tanımlı string,integer,float gibi verilerimizi yerleştirmemizi sağlar. Örneklerle daha iyi anlayalım.

Burada a ve b’yi format kullanmadan önce tanımladık. print fonksiyonunda çift tırnak içine string ifadeler girebiliyorduk. Format fonksiyonunu süslü parantez {} ile kullanabiliriz. Burada ki süslü parantezler format fonksiyonunda sırasıyla yazdığımız değerlere karşılık gelir. Eşleştirme gibi düşünebilirsiniz. Süslü parantezler sırayla değerler ile eşleşiyor ve değerler süslü parantez yerine yazdırılıyor.

*Çift tırnağı kapatınca format fonksiyonunu kullanmak için başına nokta (.) koyduk. Yani kısaca formatlama işlemi .format() ile yapılır.

Şimdi sonucumuza bakalım;

İlk süslü parantez a değerini ikincisi b değerini ve üçüncüsü de a+b değerini almış oldu. Bir örnek daha yapalım.

Bu örnekte süslü parantez içine indeks numarası yazdık ve süslü parantez içine neyin geleceğini biz belirledik.
.format(“Berçin”,”Mücahit”) ifadesinde 0.indeks “Berçin” değerine, 1.indeks ise “Mücahit” değerine sahiptir. Biz örneğimizde ismin karşılığına 1.indeksi yani “Mücahit” değerini gir dedik. Soyisme ise 0.indeksi yani “Berçin” değerini gir dedik. Aralarına \n (satır başı) koyduk ve soyismi bir alt satırda yazdırdık. Sonucumuz;

Bu yazım bu kadardı eğer sorunuz varsa lütfen sormaktan çekinmeyin bana mail atabilirsiniz. Bol örnek yaparak öğrenmeyi kalıcı kılabilirsiniz. Bir sonra ki yazımda görüşmek üzere,hoşça kalın.