Python Eğitimleri : 10.Ders

Python Eğitimleri : 10.Ders

Herkese Merhabaa,
Bu yazımda kullanıcıdan bir girdi almayı ve bunu istediğimiz veri tipine dönüştürmeyi göreceğiz.

İnput Fonksiyonu

Bu fonksiyon bize yazdığımız programlarımızda kullanıcıdan almamız gereken değerleri, girdileri almamızı sağlar. Kullanımı input() şeklindedir. Örneğin kullanıcıdan ismini girmesini isteyebiliriz :

Bu şekilde yaptığımızda fonksiyonumuz düzgün çalışacaktır. Fakat ekranda sadece imleç çubuğumuz yanıp sönecektir ve bizden bir ifade girmemizi isteyecektir. İsmimizi girdiğimizde girilen değer isim değişkenine atanacak ve print fonksiyonu sayesinde ekrana bastıracaktır. Kısacası aşağıda ki gibi bir çıktı alacağız:

Üstteki yazdığımız input() fonksiyonunun bizden beklediği girdi kısmıdır. Alttaki ise print() ile yazdırdığımız kısımdır.

Bu fonksiyonu daha etkili kullanıp kullanıcıya ne istediğimizi sormamız ve kullanıcıyı yönlendirmemiz daha uygun olacaktır. Bunu şöyle yapabiliriz:

Burada input() fonksiyonunun içine istediğimizi yazabiliriz. Tırnak içinde kullanıcıdan ne istediğimizi yazarak karışıklığı önlemiş ve yönlendirmeyi düzgün şekilde yapmış oluruz. Aşağıdaki çıktıyı elde ederiz.

Gördüğünüz gibi kodlarımız daha düzenli halde yazmaktadır.

Biz programlarımızda kullanıcıdan istediğimiz türde girdi alabiliriz. Eğer input() fonksiyonunu yukarıdaki gibi direkt kullanırsak default olarak string şeklinde algılar. Yani string olarak kullanacaksak herhangibir şey yapmamıza gerek yoktur. Fakat integer ya da float gibi diğer veri tiplerinde kullanmak istersek dönüştürme işlemi yapmamız gerekir.
İlk olarak integer veri tipinde girdi almayı öğrenelim.

Kullanıcıdan integer türü girdi alma

Önceki derslerimizde gördüğümüz veri tipi dönüşümlerini hatırlayalım. Örneğin int olarak kullandığımız bir değeri float veri tipine dönüştürürken float() yapıp parantez içine int değeri yazıyorduk. Böylece int olan değer float tipine dönüşüyordu. Burada da aynı şekilde kullanacağız. Kullanıcıdan input() ile değer alıyorduk. İnteger ifadeye dönüştürürken int() yapıp parantez içine input() fonksiyonunu yerleştiririz. Yani kısaca şu şekildedir:  int(input( ))

Böylelikle aldığımız değer int veri tipine dönüştürülmüş olur. Örneğin kullanıcıdan yaşını isteyelim:

Bu kodun çıktısı aşağıdaki gibidir.


Bu kullanım şekli daha çok matematiksel işlemler yaparken işimize yarayacak. Kullanıcıdan aldığımız değer üzerinde işlemler yaparken sıkça kullanacağımız bir durum olacaktır. Örneğin kullanıcıdan iki değer alalım ve bu değerleri toplama işlemi ile toplayalım.

Burada değerleri integer tipine dönüştürdük ve işlemimizi yaptık. Sonucumuz:

Kullanıcıdan float türü girdi alma

Önceki yaptığımız integer girdisi alma ile tamamen aynı mantıkta kullanılır. Kullanımı float(input( )) şeklindedir. Örnek olarak kullanıcıdan kilosunu alalım ve float veri tipine dönüştürelim:

float’a çevrilmiş sonucumuz:

Şimdide float bir değer ile çarpma işlemi örneği yapalım.

Sonuç :

Eğer kullanıcıdan alınan bir değeri int tipine dönüştürerek isteyip değeri girerken float veya string şekilde girersek program hata verecektir.

Yukarıdaki örnekte kullanıcıdan integer değer girmesini istedik fakat kullanıcı float bir değer girdi ve program aşağıdaki hatayı verdi.

Bu konumuzun anlatımı bu kadardı. Pratik olması ve iyice anlaşılması için bol örnek yapmanızı öneririm. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere, hoşça kalın.