Python Eğitimleri : Örnek Problem Çözümleri 1

Python Eğitimleri : Örnek Problem Çözümleri 1

Herkese Merhabaa,
Bu zamana kadar öğrendiğimiz konularla ilgili birkaç örnek problem çözüp öğrendiklerimizi pekiştirelim.

Örnek Problem 1:

İlk problem olarak Beden-Kitle İndeksi bulan program yazalım.
Boy ve kilo değerlerini kullanıcıdan alalım. Beden-Kitle İndeksi formülü: Kilo / (Boy*Boy)

Yazdığınız programlarda süsleme işi tamamen size kalıyor. Ben burada girişte print ile “Beden-Kitle İndeksi Hesaplama Programına Hoşgeldiniz!” yazdırdım. Sizde bu şekilde istediğinizi yazıp istediğiniz gibi şekiller koyabilirsiniz.
Beden-Kitle İndeksi hesabında kullanacağım boy ve kilo değişkenlerini input() fonksiyonuyla kullanıcıdan aldım. Boy örneğin 1.75 tarzında yazılacağından float veri tipine dönüştürüp boy değişkenine atadım. Kiloyuda aynı şekilde float veri tipine dönüştürüp kilo değişkenine atadım. Bu iki değişkeni kullanıcıdan aldıktan sonra hesaplamayı yapmak için Beden-Kitle İndeksi’nin kısaltması olan BKI değişkenini oluşturdum ve formülümü bu değişkene atadım. En sonda ise hesaplanan indeks değerini ekranda görmek için print fonksiyonuyla ekrana bastırdım. Bu kodumuzun çıktısı:

Örnek Problem 2:

Bu örnekte toplama işlemi yapalım. Kullanıcıdan x, y ve z olarak 3 değer alıp bunları toplayan kod yazalım. Ancak bu işlemi yaparken .format() fonksiyonunu kullanarak ekrana bastıralım.

Bu kodda kullanıcıdan x, y ve z için değerleri aldık, integer ifadeye dönüştürdük ve sırasıyla değişkenlere atadık. Burada int yerine float veri tipinide kullanabilirdik. .format fonksiyonunun özelliği olarak süslü parantez içlerine ne yazacağımızı belirledik. Bu işleme göre x ilk süslü parantez içine, y ikinci süslü parantez içine, z üçüncü süslü parantez içine ve toplama işlemini yaptığımız x + y + z işlemi de dördüncü süslü parantez içine gelecektir. Bu kodumuzun çıktısı:

Aynı örneğin float veri tipine dönüştürülmüş olanını kendiniz yazarak pratik yapabilirsiniz.

Örnek Problem 3:

Liste oluşturma örneği yapalım. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamlarını bir listeye atalım. Kullanıcıdan rastgele iki sayı isteyip bu sayıları append() metodu ile listeye ekleyelim.

Burada listeler konusunda gördüğümüz append metodunu kullanarak listeye eleman ekleme yaptık. Sonuç:

Şimdide bu örneğe devam olarak listeden istediğimiz bir elemanı silme işlemi yapalım. Bu işlemi pop() metodunu kullanarak yapacağız. Rakam listesinin 5. indeksinde bulunan 6 rakamını listeden silelim:

Çıktımız:

Gördüğünüz gibi 6 rakamını listeden silmiş olduk.

Örnek Problem 4:

Bir dik üçgenin hipotenüs uzunluğunu hesaplayan kod yazalım. Bunun için kullanıcıdan a ve b olarak iki kenar ölçüsünü isteyip, hipotenüsü hesaplayalım. (a^2 + b^2 = c^2)

Burada kullanıcıdan iki kenar ölçüsü aldık. Sonrada hipo değişkeni oluşturup formülü yazdık. Python’da üs işareti ** idi. Ayrıca hipotenüsü bulmak için a**2 ile b**2 yi kök içine almamız gerekiyordu. Bu ifadenin 2.dereceden kökünü almak için 1/2 yani 0.5 olarak üssünü aldık.  Bu işlemin çıktısı:

Bu örnekleri çözerek kısaca konu tekrarı yapmış olduk. Bu örnekleri verilen değerleri değiştirerek tekrardan çözmenizi öneririm. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere, hoşça kalın.