Python Eğitimleri : 11.Ders

Python Eğitimleri : 11.Ders

Herkese Merhabaa,

Bu yazımda koşullu durumlara geçmeden önce öğrenmemiz gereken karşılaştırma operatörleri ve mantıksal bağlaçları öğreneceğiz.

Mantıksal Değerler (Boolean) ve Karşılaştırma Operatörleri

Mantıksal değerler True ve False olmak üzere iki değere sahip olan veri tipidir. Python’da bir sayı değeri 0 ise False, 0’dan farklı ise True olarak sonuç verir. Bool fonksiyonuyla kullanılır. Örneğin bool(0) ifadesi false olur, bool(15) ifadesi true olur.

Bu kodun çıktısı :

Bool değerleri (True ve False), karşılaştırma değerlerinden sonra Python’ın bize verdiği çıktılardır. Örneğin:

Burada ilk print içinde 4 ile 25 sayısını karşılaştırdı. 25 > 4 ifadesi doğru bir ifade olduğundan Python bize çıktı olarak True değerini verecektir. İkinci print içinde ise -8 > -1 ifadesi yanlıştır. Dolayısıyla bize çıktı olarak False değerini verecektir. Aşağıda olduğu gibi;

Karşılaştırma operatörleri aşağıdaki gibidir;

  1.  == : (eşitlik)
  2.  != : (eşit değil)
  3. < : (küçüktür)
  4. > : (büyüktür)
  5. <= : (küçük eşittir)
  6. >= : (büyük eşittir)

Bu ifadeleri koşullu durumlarda çok sık şekilde kullanacağız. Şimdi konuyla örnekler yapalım.

İlk örnekte a’ya 5 atadık. b’ye ise 15 – 10 yani 5 değerini atadık. Karşılaştırma olarak ==(eşittir) mi ? diye sorduk. a, b’ye eşit olduğundan True değerini verir.

İkinci örnekte c ve d değişkenlerine string veri tipinde değer atadık. Karşılaştırma olarak ==(eşittir) mi ? diye sorduk. Bu ifadeler eşit olmadığından bize False değerini verir.

İkinci örneği bir de  != (eşit değil) olarak kullandık ve bu ifadeler eşit olmadığından bize True değerini verir.

Üçüncü örnekte e’ye 12 değerini, f’ye ise 36 değerini atadık. Karşılaştırma olarak e’nin 3 katı ile f değeri birbirine eşit değildir (!=) dedik. Bu ifadede 3*e ile f yani 36 = 36 olduğundan False değerini verir.

Çıktımız aşağıdaki gibidir:

Örnek yapmaya devam edelim.

Dördüncü örnekte g’ye 52, h’ye 41 değerini atadık. g, h den küçüktür karşılaştırması yaptık. Bu ifade yanlış olduğundan sonuç olarak False değerini verir.

Beşinci örnekte string olarak iki değişken tanımladık. j değişkeni yani “Rıdvan” ifadesi, i değişkeninden yani “Mücahit” ifadesinden büyüktür karşılaştırması yaptık.Bu tip string ifade karşılaştırmalarında Python bu ifadeleri alfabetik sıraya göre karşılaştırır. Yani bu durumda R ile M harflerini karşılaştırdı. Alfabetik sıraya göre R, M’den sonra gelir. Bu yüzden büyüktür olarak kabul edilir. Sonuç olarak bize True değerini verir.

Altıncı örnekte k ile l eşittir. Karşılaştırırken <= ifadesini kullandık. Sonuç olarak True değerini verir.

Çıktımız aşağıdaki gibidir:

Şimdide kullanıcıdan değer alarak bir örnek yapalım.

Bu örnekte kullanıcıdan not1 ve not2 olarak iki değişken aldık. Notların ortalamasını hesaplayıp ort değişkenine atadık. Ortalama eğer 50’den büyükse dersi geçti olarak yani True değer verecek. Ortalama 50’den küçükse kaldı olarak yani False değer verecek. (Burada kullandığımız \n ifadesi bir satır aşağıya yazması için kullandık.)

Çıktımız aşağıdaki gibidir:

Bu konunun anlatımı bu kadardı. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere, hoşça kalın.