Python Eğitimleri : 12.Ders

Python Eğitimleri : 12.Ders

Herkese Merhabaa,

Bu yazımda mantıksal bağlaçların kullanımını göreceğiz.

Mantıksal Bağlaçlar

Karşılaştırma işlemlerinde bu bağlaçlardan yararlanırız. Bağlaçların genel mantığı birden fazla karşılaştırmalı ifadeyi birleştirir ve bu haliyle karşılaştırma yaparak bize sonuç verir. Bu bağlaçlar ;

  1. and operatörü
  2. or operatörüdür.

Birde not operatörü vardır. Bu ifade mantıksal bağlaç değildir. Fakat koşullu durumlar içinde kullanılır.

and operatörü

Türkçe’deki anlamına bakacak olursak ‘ve’ bağlacı olarak düşünebiliriz. Bu bağlacı kullanırken birden fazla duruma bakılır. Örneğin x ifadesinin y den büyük olma durumu ve x’in z’nin 3 katı olma durumu gibi ayrı olarak 2 durum incelenir. Bu bağlaç bize True ya da False sonuç verir. and operatörünü kullanırken karşılaştırdığımız durumların hepsinin True olması gerekir. Eğer hepsi True olursa bize True değerini verir. Fakat durumların bir tanesi bile False olursa bize False değerini verir. Örnek olarak:

İlk örnekte önce b > a yani 15 > 7 ifadesini karşılaştırdık. Bu ifademizden True değer gelir. Sonra b – a == 8 yani 8=8 diye kontrol etti. Bu ifademizden de True değer gelir. Genel olarak ifadeyi incelediğimizde elimizde True and True bulunur. and operatörüne göre kullanılan bütün ifadelerden True değeri geldiği için toplamda sonuç olarak True değeri karşımıza çıkar.

İkinci örnekte önce 2*c == d yani 2*3 = 6 ifadesini kontrol eder ve bu ifadeden True değer gelir. Sonra “Mücahit” < “Berçin” ifadesine bakar. Burada alfabetik sıraya göre karşılaştırma yapar ve M harfi B den küçük mü diye bakar. M harfi büyük olduğundan bu ifade False değer verir. Genel olarak ifadeyi incelediğimizde elimizde True and False bulunur. and operatöründe en az bir ifade bile False olursa sonuç False verir. Yani bu ifade sonuç olarak False değer verir.

Örneğimizin çıktısı:

3 durumu karşılaştırdığımız bir örnek yapalım.

Bu örneğimizde 11 < 15 ifadesi True olur. 500 == 500 ifadesi de True olur. Fakat son durumda “İstanbul” eşit değil(!=) “İstanbul” ifadesi False olur. Yani genel olarak True and True and False ifadesi gelir. Bu durumda en az bir tane False olduğundan çıktı olarak False verir.

or operatörü

Bu bağlaç Türkçe anlamına göre ‘ya da’ bağlacıdır. Karşılaştırılan durumlardan en az bir tanesinden True sonuç gelmesi halinde genel sonuç olarak True değerini verir. Örneğin 3 durum karşılaştırdığımızı varsayalım. Bu üç durumdan ikisi False birisi True olsa bile sonuç olarak True verir. Eğer üç durumda False ise zaten sonuç olarak False değerini verir. Örnek yapacak olursak:

Burada m < g ifadesi yanlıştır ve False değerini verir. İkinci durumda 3 ==(75/25) ifadesi doğrudur ve True değeri verir. Genel olarak elimizde False or True olur. or operatörüne göre en az bir tane True olması yeterlidir ve çıktı olarak True değerini verir. Çıktımız:

not operatörü

Bu operatör bir mantıksal bağlaç değildir. Karşılaştırılan ifadelerde çıkan sonucu tersine çevirir. Yani bir ifade True sonuç verirse False yapar, False verirse True yapar. Örnek olarak:

Burada ilk örnekte a > b ifadesi True sonuç verir fakat not operatörü kullanılmıştır. Bu durumda True ifadeyi False değerine çevirir ve çıktı olarak False verir.

İkinci örnekte “Mücahit” == “Berçin” ifadesi False sonuç verir. not operatörü sayesinde sonuç True değerine dönüşür.

Örneklerin çıktısı:

Kontrol edilen duruma göre bu operatörlerin birbirleriyle kullanımı mevcuttur. Örnek olarak:

Burada parantez içlerini okuyarak gitmemiz gerekir. not 0 ifadesinde 0 değeri bize False sonuç verir fakat not operatörü bunu True olurak çevirir.

Şimdiki durum şöyledir: “Bursa” < “Zonguldak” and ( 29 > 37 or True)

29 > 37 ifadesinden False sonuç gelir.

Yeni durum şöyledir: “Bursa” < “Zonguldak” and (False or True)

(False or True) ifadesi bize genel sonuç olarak True değerini verir.

Yeni durum şöyledir: “Bursa” < “Zonguldak” and True

“Bursa” < “Zonguldak” ifadesi bize True sonuç verir.

Yeni durum şöyledir: True and True

Bu ifadeden de True değeri gelir ve en son çıktı olarak True ifadesi ekrana yazdırır.

 

Bu yazımın konusu bu kadardı. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere, hoşça kalın.