Python Eğitimleri : 14.Ders

Python Eğitimleri : 14.Ders

Herkese Merhabaa,

Önceki yazılarımda koşullu durumları öğrenmiştik ve bu yazımda da koşullu durumların son kısmını öğreneceğiz. if – else bloklarını görmüştük. Şimdi if – elif – else bloklarını göreceğiz.

if – elif – else

Bir durum sadece bir koşula bağlı olduğu zaman if ve else bloklarını kullanarak kontrol edebiliyorduk. Ancak birden fazla koşula bağlı olunan durumlarda karşımıza çıkabilir. Bu durumlarda olayın içine elif blokları da giriyor. If koşulundan sonra kontrol etmemiz gereken örneğin 4 koşul varsa hepsi için elif bloklarını kullanabiliriz. Aşağıda 2 farklı elif bloğu kullandık. Bu, duruma göre daha fazla da olabilirdi. Kullanımı şöyledir:

if (koşul):

  • Bir girinti boşluk ile if bloğunun altına gerekli kodları yazarız.

** if bloğunda ki koşul sağlanmadı ve bir sonraki koşul bloğu olan elif bloğuna geçti **

elif (başka bir koşul):

  • Bir girinti boşluk ile elif bloğunun altına gerekli kodları yazarız.

** ilk elif bloğunda ki koşul sağlanmadı ve bir sonraki elif bloğuna geçti **

elif (başka bir koşul):

  • Bir girinti boşluk ile elif bloğunun altına gerekli kodları yazarız.

** ikinci elif bloğunda ki koşul sağlanmadı ve son durum olan else bloğuna geçti **

else:

  • Bir girinti boşluk ile else bloğunun altına gerekli kodları yazarız ve kontrol sona erer.

if – elif- else bloklarının kullanımı böyledir. Şimdi örnek yapalım.

Bu örnekte 2 vize ve 1 finali olan bir öğrencinin ortalamasını hesaplayan ve ortalamasına karşılık gelen harf notunu gösterip geçme durumunu belirleyen program yazalım.

Kullanıcıdan integer tipinde vize ve final notlarını aldık. Vizeler %30, final %40 oranında ortalamaya etki ettiğini düşünerek ortalamamızı hesapladık. Burada koşulumuz ortalamadır. Ortalama üzerinden harf notumuzu ve başarı durumumuzu görüyoruz.

Bu örneğimizin çıktısı:

Bir örnek daha yapalım.

Bu örneğimizde kullanıcıdan yapmak istediği işlemi sorup, buna göre işleyen hesap makinesi yapalım.

Bu kodda birçok koşul durumu olduğundan if – elif – else kullanarak çözdük.

Bu kodumuzun çıktısı

1.Toplama işlemi yapılırsa:

2. Çıkarma işlemi yapılırsa:

3. Çarpma işlemi yapılırsa:

4. Bölme işlemi yapılırsa:

Sonuçlar böyledir. Aklınıza takılan bir durum olduğunda mutlaka mail atıp sorun. Bir sonra ki yazımda görüşmek üzere, hoşça kalın.