Python Dersleri: 15.Ders While Döngüsü

Python Dersleri: 15.Ders While Döngüsü

Herkese Merhaba,

Bu yazımda her programlama dilinde olduğu gibi Python’da da oldukça büyük öneme sahip olan ve çok sık kullanılan döngüler konusuna giriş yapıyoruz. İlk olarak while döngüsü ile konuya başlayalım.

While Döngüsü (While Loop)

while döngüsünü kullanırken bizden bir koşul ister ve bu koşul sağlandığı sürece yani true olduğu sürece while bloğu altına yazdığımız kodlar çalışmaya devam eder. Koşul sağlanmadığı zaman yani false olduğu zaman while döngüsü sonlanır. While döngüsü yapısı şöyledir:

while(koşul):

  • Bir girinti boşluk ile while bloğunun altına gerekli kodları yazarız.

while döngüsü kullanım olarak böyledir. Şimdi örnekler yaparak nasıl olduğunu daha iyi anlayalım.

İlk olarak 0’dan 5’e kadar olan sayıları while döngüsü kullanarak ekrana yazdıralım.

Burada döngümüzü başlatmak için i değişkeni belirledik ve 0 olarak değer atadık. Sonra while döngüsünde koşul olarak i değişkeni 5’e eşit ve 5’ten küçük olduğu durumlar anlamına gelen i <= 5 ifadesini yazdık. Yani i değişkenimiz 5’ten büyük bir sayı olduğu anda döngümüz sona erecektir. Ekrana yazdırmak için while altına print(i) ile her değişkeni yazdırdık. En son i = i + 1 diğer bir yazılışla i += 1 kısmını ekledik. Bu kısım döngülerde çok önemlidir. Eğer bu kısmı kodumuza eklemeseydik sonsuz döngüye girecekti. Yani i değişkeni hep başta atadığımız 0 değerinde kalacaktı ve ekrana sürekli 0 değerini bastıracaktı. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ifade (i += 1) sayesinde i her seferinde 1 arttı ve döngü bitene kadar devam etti.

Çıktımıza bakalım:

Şimdi ise 0’dan 20’ye kadar olan sayılardan 2’ye tam bölünenleri ekrana yazdıralım.

Bu soruyu çözmenin birçok yolu var. İlk çözümü şöyledir:

Burada i’yi 2 den başlattık ve koşul olarak 20’ye eşit ve küçük olduğu durumları koyduk. 2’ye tam bölünen demek aslında çiftleri yazdır demektir. Bu mantıkla i yi 2 den başlatıp her seferinde 2 artırarak devam ettik. i, 20’den büyük olduğu anda döngüden çıkar ve program sona erer.

Bir diğer çözüm şekli şöyledir:

Burada while döngüsü içinde if kullandık. i’yi 1’den başlatıp 20 ye kadar devam ettirdik. i en başta 1 olarak döngüye girdi sonra if ile karşılaştı. if’te bulunan koşulu sağlayıp sağlamadığı kontrol edildi ve 1 bu koşulu sağlamadı. if içine girmeden yoluna devam etti ve i += 1 ile karşılaşıp i’nin yeni değeri 1 artırılarak 2 oldu. Sonra başa döndü ilk olarak while koşulunu sağladı. Döngü içine girdi if ile karşılaştı ve koşula bakıldı. i = 2 bu koşulu sağladı ve if içine girdi. Burada print(i) ile karşılaştı ve ekrana o an ki 2 değeri yazıldı. if içinden çıkınca i += 1 ile karşılaştı ve 1 artırılarak 3 oldu. Sonra yine başa dönerek while koşuluna geldi. Bu döngü bu şekilde i = 20 olana kadar devam etti. i = 21 olunca döngüden çıktı ve program sona erdi.

Bu iki çözümün çıktısı şöyledir:

while döngüsü ile ilgili bol örnek yaparak pekiştirebilirsiniz. Bir sonra ki yazımda görüşmek üzere, hoşça kalın.