Python Dersleri: 17.Ders – break, continue, range

Python Dersleri: 17.Ders break, continue, range

Döngülerde Kullanılan İfadeler

break ifadesi

Döngülerin içinde herhangi bir yerde ve zamanda break ifadesi ile karşılaşıldığı zaman döngü çalışmayı durdurur. Break ifadesi yalnızca içinde bulunduğu döngüyü sonlandırır.

continue ifadesi

Döngüde continue ifadesi ile karşılaşıldığı zaman program continue’den sonra gelen ifadeleri çalıştırmadan direkt bloğun en başına döner.

break ile ilgili örnek yapmak gerekirse:

Bir önceki yazımda üçüncü örnekte ekrana Türkiye yazdırmıştık. Bu örnekte sadece Türk kısmını yazdıralım ve break ifadesi ile kodu sona erdirelim.

Burada ilk olarak for döngüsü ile “Türkiye” kelimesi üzerinde gezin komutunu verdik. Daha sonra for döngüsü içine girince if koşul durumu yerleştirdik. Kodun başında letter = “T” olarak başladı ve if ile karşılaştı. Koşul durumuna göre letter == “i” olmadığından if koşulu içine girmedi ve print(“Letter: “,letter) ifadesiyle karşılaştı. letter =”T” olduğundan ekrana T’yi yazdırdı. Bu aynı şekilde “ü” , “r” ve “k” harflerinde devam ette ve ekrana yazdırdı. Sonra letter = “i” oldu ve yine döngüye girdi. Burada if koşulu ile karşılaştı. Koşul sağlandığı için if içine girdi. Sonrasında break ifadesi ile karşılaştı ve içinde bulunduğu for döngüsünü bitirdi.

Programın çıktısı:

Şimdide continue ifadesi ile ilgili örnek yapalım.

Bu örnekte tek ve çift sayılardan oluşan bir listeden continue ifadesi yardımıyla ekrana sadece çift sayıları yazdıralım.

Gördüğünüz gibi for içinde if koşullarını sıkça kullanabiliyoruz. Burada sayilar adındaki listemizin üstünde for ile gezindik. m = 2 olarak döngü başladı ve if ile karşılaştı. Koşul durumunda m % 2 != 0 ifadesi m’nin 2’ye bölümünden kalan 0’a eşit değilse demektir. Yani bu koşul ile sayının tek mi çift mi olduğunu ayırt etmiş oluyoruz. m = 2 bu koşulu sağlamadığından if içine girmedi ve devamında print(“Çift sayılar: “,m) ile karşılaşarak ekrana 2 sayısını yazdırdı. m = 4 içinde aynı senaryo gerçekleşti. m = 5 olduğunda ise 5’in 2 ile bölümünden kalan 0 değildir yani if koşulu sağlanmış oldu. Bu durumda if bloğu çalıştı ve continue ifadesi sayesinde 5 sayısı ekrana yazdırmadan atlanmış oldu. Sonrasında m = 8, m = 12 ekrana yazıldı. m = 23 ise tek olduğundan ekrana yazılmadı.

Bu kodun çıktısı:

Range() fonksiyonu

Range kelimesinin Türkça karşılığı aralık demektir. Yani bu fonksiyonla belli bir aralıkta yer alan sayıları göstermek için kullanırız.

range fonksiyonunun kullanımı şöyledir: range(başlangıç, bitiş, artış_miktarı)

*range fonksiyonunda başlangıç sayısı listeye dahil edilir fakat bitiş sayısı dahil edilmez.

Hemen küçük bir örnekle kullanımını görelim.

for ile rakamları ekrana yazdıralım.

Burada range(0,10) ifadesi aslında 0 ile 10 arasında bulunan sayıları liste haline dönüştürür. i sırasıyla her döngüde bu listenin her bir elemanına karşılık gelir ve print(i) sayesinde ekrana yazdırır.

*Bu örnekte artış_miktarını kullanmadık. Ayrıca range(0,10)’da 0 listeye dahildir fakat 10 listeye dahil değildir.

Kodun çıktısını görelim:

range ile ilgili bir örnek daha yapalım.

Bu sefer 20 ile 40 arasındaki sayıları 5’er atlayarak yazdıralım.

range(20,41,5) sayesinde 20 ile 41 arasında bulunan sayıları 5’er atlayarak liste oluşturdu. Burada 40 sayısını dahil etmek için bitiş kısmına 41 yazdık. Atlama sayısını gördüğünüz gibi sonda 5 olarak belirledik.

Bu kodun çıktısı:

Bu yazımda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonra ki yazımda görüşmek üzere, hoşça kalın.